Hareket Eden Kitlenin Ağırlık Ekseninin Düşey Yer Değiştirmesi olduğu halde, yatay hareketler için motorlar ; Yukarıda, hareket eden kitlenin düşey yer değiştirmesi olmaksızın yatay hareket için yapılan mülâhazalar, maksimum dönme momenti ve hareket eden kitlenin ağırlık noktasının kaldırılması için verilen nominal gücün formüle katılması ile burada da geçerlidir.

MOTORLARIN SEÇİLMESİ

 Doğru Akım Motorları;Motorların seçimleri, motor yapımcıları ile işbirliği suretiyle yürütülmelidir.Dönme momenti ve bölüm 2,5612.1 ve 2,5612.2 deki formüllere göre hesapla bulunan gücün ve hakiki işletme şartlarının belli olması zaruridir.
 Değişik Akımlı Asenkron Motorlar;Bu motorların seçiminde bazı yapımcılar çalıştırılma tekrarı hakkında ilâve istekleri de göz önünde bulundururlar. Bu aşağıda tarif edilmiştir.
-1 Çalıştırılma tekrarı;Çalıştırılma tekrarı aşağıdaki genel formül ile verilmektedir. Burada,dc Saatteki tam çalıştırılma sayısını,d^ Tam olmayan veya impuls şeklindeki çalıştırılmanın sayısını,f Elektrikli frenlemenin sayısını,q ve r Motor yapımcıları tarafından tesbit edilen, seçilen motorun cinsine, elektrikli frenlemeye ve diğer bazı hususlara bağlı katsayıları, göstermektedir.q değeri bilezikli motorlarda 0,25 civarında, kısa devreli motorlarda 0,5 civarında bulunmaktadır.r için, karşıt akımlı frenlemede, bilezikli motorlar için en büyük değer 0,8, kısa devreli motorlarda en büyük değer 3 tür.Genellikle en çok kullanılan çalıştırılma tekrarı değerleri,150, 300, ve 600dür.

Ek A – 2,13 de derişik vinçler için öngörülen çalıştırılma tekrarı için birkaç örnek verilmiştir..2 Bilezikli Motorlar.

21 Kaldırma hareketleri;Motor o şekilde seçilmelidir ki, nominal güç en azından, bölüm 2,5611’e göre bulunan gUç’e eşit olsun. Bundan başka çalıştırılma sUresi ve çalıştırılma tekrarı bakımından istekleri karşılıyabilsin.

22 Yatay veya birleştirilmiş hareketler;Motor o şekilde seçilmelidir ki, devrilme momenti, maksimum dönme momentinden en azından 1,2 def’a daha büyük olsun (bölüm 2,5612rl 1e bakınız).Nominal güç o şekilde tesbit edilecektir ki, motor aşağıdaki en uygunsuz iki işletme haline yetebilsin:

  1. Tahrik sisteminin işletme şartlarına uygun olarak, çalıştırılma süresi zarfında bir Pj^ gücünü vermelidir.(bölüm 2,5612.2’ye bakınız) .
  2. *100 çalıştırılma süresinde (bölüm 2,5612.2 ye bakınız) bir P2 gücünü vermelidir.GerektiŞİ zaman ilave çalıştırılma tekrarını verebilmelidir.

.3 Kısa devreli motorlar Kısa devreli motorlarda seçilecek motorun, bölüm 2,5622.2 nin ilâve olarak şart koştuŞu emniyetli çalıştırılma czul tesbit edilmelidir. İşletmede hakiki olarak mevcut olan çalıştırılma tekrarı en fazla aşağıdaki formüle göre tesbit edilen emniyetli çalıştırılma tekrarı kadar olmalıdır.Burada,a Motorun kullanılma sabitesi (motor listesine göre).x Elektrikli frenleme için redüksiyon faktörü.FJ Tahrik sisteminin toplam ataletinin, motor rotorunun ataletine oranı (savrulma momendi veya atalet momenti) Burada, 3M2 G Da Doğrusal veya dönen hareket yapan kitlelerin motorun nominal devir sayısına dönüştürülmüş toplam ataleti(atalet momenti).

Elektrik! frenlemede redüksiyon faktörü x için aşağıdaki değerler alınmalıdır:

– Elektriki frenleme olmadığı zamanx = 1

– Nominal akımın yaklaşık olarak 1,5 katı bir uyarı akımı ile doğru akımlı frenlemedex = 0,5 ila 0,6

– 15 kW motor gücünün üzerindeki karşıt akımlı frenlemede,x = 0,4 İ13 0,5

– 15 k W’m altındaki motor güçlerinde karşıt akımlı frenlemede,x « 0,3 ilâ 0 ,4

[Toplam:0    Ortalama:0/5]