Vinçler birbirine benzerlik gösterse de kullanım amaçlarına ve yükün ağırlığına göre birbirinden farklıdırlar. İşlevselliklerine göre çeşitlenen bu vinçler, iki kategoride birbirinden ayrılmaktadır. Dolayısı ile

  1. Hareket kabiliyetine,
  2. Kaldırma kabiliyetine göre vinç çeşitleri bulunmaktadır.

Vinç Çeşitleri

  1. Hareket kabiliyetine göre vinç çeşitleri; Endüstri alanında ki gelişmeler sayesinde taşınması güç olan ağır yüklerin kaldırılması kolaylaşmıştır. İşlevselliklerine göre vinç çeşitleri bulunmaktadır. Vinçler farklı biçimlerde hareket etme kabiliyetine sahiptirler. Bir vinç düşey yönde ya da yatay yönde hareket ederek yükün yerini değiştirebilir.                                                                                                                  Hareket kabiliyetlerine göre vinçleri 6 kategoride isimlendirebiliriz.

-Sabit Vinçler; Adından da anlaşılacağı gibi bu vinç çeşitleri belirli bir yere sabitlendirilmiştir. Fabrika, liman gibi yerlerde kaldırma ve depolama işleri için kullanılmaktadırlar.

-Paletli Vinçler; Yükleme ve yük boşaltma işlemlerinde kullanılan paletli vinçler, hareketli şasi kısımlarından dolayı hareket esnekliğine sahiptirler. Bu nedenle de şantiye alanlarında kolay ve hızlı bir şekilde yer değiştirme imkanı sağlamaktadırlar. Paletli vinçlerde kanca yerine farklı eklentilerle birlikte halat tambur sistemlerinde değişiklik yapılırsa kazıcı, yükleyici, ve ya ekskavatör olarak da kullanılabilir. Paletli vinçler hakkında ki ayrıntılı bilgileri ‘Paletli Vinçler’ başlıklı yazımızda okuyabilirsiniz.

-Lastik tekerlekli Vinçler; Vinç çeşitleri arasında bulunan Lastik tekerlekli Vinçler, çoğunlukla bir kamyonun üzerine monte edilerek kullanılmaktadırlar. Kamyonun girebileceği iş alanları için uygun vinçlerdir. Ayrıca bu vinçlerin hareket etmesi için römork ya da çekiciye ihtiyaç duyulmaz.

 -Köprülü Vinçler; Yüksek tonajda ki ağırlıkları kaldırmayı ve taşımayı sağlayan Köprülü vinçler, yüksek tavanlı iş sahalarında kullanılmaktadır. Köprülü vinç çeşitleri tam dikey kaldırma özelliğine sahiptirler.

-Ray Üzerinde Hareketli Vinç ( Monoray); İleri- geri, kaldırma- indirme yönlerinde hareket eden bu vinçler bir ray üzerindeki taşıyıcılara yerleştirilip kullanılırlar.

-Kule Vinçler; Kule gibi yükselen bir gövdesi olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. Ağır yüklerin yatayda ve düşeyde taşınmasını sağlayan bu vinç çeşidi yüksek çalışma alanlarında kullanılır.

  1. Kaldırma Kabiliyetine Göre Vinç Çeşitleri; Kaldırma kabiliyetlerine göre vinç çeşitleri iki başlığa ayrılabilir.


 -Halatlı Vinçler; Birbirinden farklı pekçok sektörde tercih edilir. Büyük tonajlı ağır işlerin olduğu ortamlarda hareket etme ve yük kaldırma imkanı sunmaktadırlar. Sanayinin en sık yararlandığı mekanizmalardır. Özellikle köprü inşaatı ve baraj gibi yerlerde kullanılmaktadırlar.

-Hidrolik Halatlı Vinçler; Hidrolik vinçlerin sabitlenen modelleri bulunmaktadır. Ancak lastik tekerlekli veya paletli araç üzerine monte edilmiş olanları daha sık kullanılmaktadır. Bu vinç çeşitleri teleskopik bumlu vinçler ve kurtarıcılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Hareketleri esnasında çekiciye ihtiyaç duymazlar.